Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Analityk Kredytowy Klienta Korporacyjnego

Jeżeli jesteś osobą, która: ma wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: finanse, ekonomia, bankowość lub pokrewne, posiada min. 5-letnie doświadczenie w rekomendowaniu transakcji kredytowych klientów korporacyjnych, wskazane min. 2-letnie doświadczenie...

Młodszy specjalista

Warunki pracy zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, praca w stresie pod presją czasu Kontakty zewnętrzne: kilka razy dziennie:...

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, Praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, Praca przy oświetleniu mieszanym, Zagrożenie korupcją, Zagrożenie związane z przemieszczaniem się ludzi. Zakres zadań Sprawdza...

Analityk ds. analiz kredytowych

na czas nieokreślony Departament Analiz Kredytowych Firm i Przedsiębiorstw

Analityk kredytowy/partner kredytowy

na czas określony Departament Analiz Kredytowych Klienta Strategicznego - Budownictwo, Nieruchomości, Przemysł Lekki Proszę o akcept na maila kamil.klekot.2@pkobp.pl

Doradca bankowości hipotecznej

na czas określony

Analityk it w zespole zarządzania rozwojem aplikacji

na czas określony IT

Analityk kredytowy (partner/starszy partner kredytowy)

na czas nieokreślony Departament Analiz Kredytowych Klienta Strategicznego - Budownictwo, Nieruchomości, Przemysł Lekki

Doradca klienta indywidualnego

umowa na zastępstwo

Doradca firm

na czas określony

Doradca klienta indywidualnego

na czas określony

Doradca klienta indywidualnego

na czas określony

Staż w biurze antyfraudowym

STAŻ NA DZIEŃ DOBRY W PKO Banku Polskim dbamy o to, aby każdy dzień w pracy był dla Ciebie dobry. Tworzymy pozytywną atmosferę, doceniamy efektywną współpracę, szanujemy Twój czas prywatny. #ZajmijStanowisko: Staż w biurze antyfraudowym (Warszawa) U nas...

Group Enterprise Risk Manager

As Group Enterprise Risk Manager, you will develop, manage and implement the business risk framework across the Group, acting as a deputy to the Team Lead and support the development and implementation of key business risk projects. Your responsibilities include,...

Technik ekonomista

-zapoznanie się z obiegiem dokumentów księgowych-obsługa programów księgowych-wprowadzanie dokumentów skięgowych-palnowanie amortyzacji środków trwałych i dokonywanie odpisów amortyzacyjnych-oblczanie podatków pośrednich i bezpośrednich-prowadzenie...

Młodszy Specjalista ds. umów cywilnoprawnych

Główne obowiązki: sporządzanie, zawieranie i rejestracja umów cywilnoprawnych, dbałość o całość zagadnień związanych z administrowaniem umowami, komunikacja ze zleceniobiorcami w języku polskim i angielskim, bieżące monitorowanie zmian prawnych i...

Pracownik ds. zamówień na roboty budowlane

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie instrukcji dla wykonawców oraz warunków umowy w oparciu o Opis Przedmiotu Zamówienia/Program Funkcjonalno-Użytkowy umożliwiających wszczęcie...

Kontroler Finansowy / Kontrolerka Finansowa

Zakres obowiązków: nadzór i koordynacja procesów w ramach rachunkowości zarządczej Szpitala, w tym : zamknięcie miesiąca, kwartału, roku - koordynacja procesu zamknięcia miesiąca, terminowe przygotowywanie rezerw, weryfikacja zapisów księgowych i inne...

Audit Consultant

Opis stanowiska: Udział w weryfikacji sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości), Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych badań, Udział w inwentaryzacjach zapasów i środków...

Audit Consultant

Opis stanowiska: Udział w weryfikacji sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości), Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych badań, Udział w inwentaryzacjach zapasów i środków...