Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Księgowa / Księgowy

Twoje zadania: Księgowanie dokumentów księgowych oraz właściwa kwalifikacja transakcji na gruncie podatku VAT i CIT, Prowadzenie ewidencji środków trwałych, Przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych Przygotowywanie rejestru VAT...

Kierownik zespołu księgowego

Twoje zadania: Zarządzanie podległym zespołem księgowym lub nadzorowanie zespołów księgowych z zewnętrznych lub zagranicznych biur rachunkowych. Sporządzanie analiz, raportów finansowych oraz kontrola kosztów, Rozliczanie wyciągów bankowych, kontrola...

Kontroler Finansowy

Twoje zadania: weryfikacja i analiza danych finansowych spółek Grupy Kapitałowej w Polsce, w Europie i w Afryce. sporządzanie raportów na potrzeby firmy oraz poszczególnych spółek Grupy Kapitałowej czynny udział w procesie budżetowania i konsolidacji w...

Specjalista Sprzedaży Brokerskiej

Kompleksowa obsługa zapytań brokerskich w procesie sprzedaży i aneksowania polis Przygotowywanie ofert zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu brokerskim Wspieranie pracy Kierownika Sprzedaży Brokerskiej w realizacji planów sprzedaży Współpraca z...

Doradca Sprzedaży Produktów Finansowych i Ubezpieczeń

Opis stanowiska realizacja planów sprzedaży w leasingu i ubezpieczeniach, obsługa Klientów w oparciu o najwyższe standardy, współudział w rozwoju działu oraz osiąganiu założonych wyników, obsługa rozliczeń z dostawcami, przygotowywanie kalkulacji...

Specjalista ds. Płatności i Analizy Cash Flow

Obowiązki na stanowisku: Przygotowywanie raportów dotyczących płynności finansowej oraz krótkoterminowych zobowiązań i należności Analiza i zarządzanie krótkoterminowym cash flow Współpraca w ramach projektów w zakresie finansowania bieżącej...

Starszy inspektor

Warunki pracy praca w terenie lub siedzibie Urzędu narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych zagrożenie korupcją krajowe lub zagraniczne wyjazdy...

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), praca pod presją czasu. Miejsce i otoczenie...

Statystyk

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca administracyjno-biurowa na stanowisku wyposażonym w komputer i monitor ekranowy; lekka, z przewagą wysiłku umysłowego, siedząca, samodzielna, wymagająca...

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań · wyjazdy na spotkania dot. zaangażowania w proces decyzyjny UE · udział w spotkaniach związanych z przygotowaniem do polskiej prezydencji w Radzie UE lub...

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa w siedzibie Izby; Kontakt z klientem zewnetrznym; Zagrożenie korupcją; Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Narzędzia i materiały...

Inspektor

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlanie naturalne i sztuczne, pozycja ciała siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w drukarkę, skaner, telefon, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy...

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza...

Główny specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz...

Doradca firm

na czas nieokreślony

Specjalista do spraw zamówień publicznych i projektów ue

Poszukiwanie klientów, tworzenie ofert w odpowiedzi na zamówienia publiczne, koordynacja i organizacja szkoleń, tworzenie wniosków o dotacje UE Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Wymagania inne: umiejętność czytania dokumentacji,...

Starszy menedżer ds. sprawozdawczości regulacyjnej

Odpowiedzialny za kontrolę sankcyjną płatności zagranicznych oraz rozliczeń na papierach wartościowych. Zadaniem pracownika jest upewnienie się, że każda ze sprawdzanych transakcji jest zgodna z wymowagmi regulacyjnymi oraz wewnętrznymi procedurami...

Statystyk medyczny

Zgodnie z programem stażu, m.in: zbieranie, opracowanie, przekazywanie analiz i danych o działalności oddziałów szpitalnych, obsługa systemów i portali pod katem sprawozdawczym. Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne...

Specjalista ds. dotacji publicznych

przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej; monitoring poprawności wydatkowania środków zgodnie z umową; terminowe przygotowywanie aktualizacji wniosków, planów po zmianach oraz ich rozliczanie; bieżący kontakt z podwykonawcami projektów; obsługa...

Specjalista / Specjalistka ds. Umów Niestandardowych

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Przygotowywanie niestandardowych dokumentów poprzez analizę wytycznych z działu sprzedaży, ocenę możliwości ich zastosowania oraz uzyskanie odpowiednich akceptacji. Wprowadzanie zmian do standardowej...