Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Manager

- zarządzanie finanasami i pracownikami oraz całym lokalem Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Wymagania inne:

Młodsza księgowa / Młodszy księgowy

Opis stanowiska: Weryfikacja i ewidencja w systemie finansowo-księgowym dokumentów księgowych (m.in. wyciągi bankowe, dokumenty proste, faktury) Analiza i rozliczanie rozrachunków z kontrahentami Rozliczanie awizacji Rozliczenie kompensat z kontrahentami...

Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Finansowym

Stanowisko pracy ds. weryfikacji dokumentów płatniczych PROW Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat - umowa o pracę Oferujemy: przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, pracę w...

Doradczyni / Doradca Klienta

MOC naszej pracy: wspieranie klientów w wyborze najlepszych produktów i usług bankowych budowanie długotrwałych relacji z klientami banku i pozyskiwanie nowych zapewnianie klientom profesjonalnej obsługi z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi i...

Pracownik ds. pozyskiwania finansowania i gwarancji

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: obsługa gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umów zawartych przez Spółkę oraz gwarancji zwrotu zaliczki, współpraca z bankiem zajmującym się depozytem gwarancji,...

Pracownik ds. zamówień na roboty budowlane

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie instrukcji dla wykonawców oraz warunków umowy w oparciu o Opis Przedmiotu Zamówienia/Program Funkcjonalno-Użytkowy umożliwiających wszczęcie...

Specjalista / Specjalistka w Biurze Windykacji

Na tym stanowisku odpowiedzialny/a będziesz za: prowadzenie negocjacji na etapie windykacji polubownej obsługę spraw na drodze sądowej kontakt z kancelariami prawnymi i komorniczymi archiwizacja obsługiwanych dokumentów raportowanie prowadzonych działań i...

Menedżer ds. Wsparcia Sprzedaży

Twój zakres obowiązków regularne wizyty w oddziałach Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej w podległym Regionie, obserwacja pracy, ocena realizacji standardów sprzedaży i obsługi Klienta prowadzenie warsztatów, szkoleń i treningów on the job diagnozowanie...

Menedżer ds. Wsparcia Sprzedaży

Twój zakres obowiązków regularne wizyty w oddziałach Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej w podległym Regionie, obserwacja pracy, ocena realizacji standardów sprzedaży i obsługi Klienta prowadzenie warsztatów, szkoleń i treningów on the job diagnozowanie...

Menedżer ds. Wsparcia Sprzedaży

Twój zakres obowiązków regularne wizyty w oddziałach Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej w podległym Regionie, obserwacja pracy, ocena realizacji standardów sprzedaży i obsługi Klienta prowadzenie warsztatów, szkoleń i treningów on the job diagnozowanie...

Kontroler Finansowy

Opis stanowiska: Udział w tworzeniu i realizacji strategii finansowej firmy Kontrola i przygotowywanie sprawozdań finansowych oraz raportów zarządczych Nadzór i kontrola realizacji budżetu oraz długoterminowych planów finansowych Współpraca z CFO,...

Kontroler Finansowy

Opis stanowiska: Udział w tworzeniu i realizacji strategii finansowej firmy Kontrola i przygotowywanie sprawozdań finansowych oraz raportów zarządczych Nadzór i kontrola realizacji budżetu oraz długoterminowych planów finansowych Współpraca z CFO,...

Kontroler Finansowy

Opis stanowiska: Udział w tworzeniu i realizacji strategii finansowej firmy Kontrola i przygotowywanie sprawozdań finansowych oraz raportów zarządczych Nadzór i kontrola realizacji budżetu oraz długoterminowych planów finansowych Współpraca z CFO,...

Ekspert ds. wykrywania nadużyć i rozwoju platformy AF

Departament Bezpieczeństwa

Młodszy specjalista ds. rozwoju systemu AML, STIR i SINF

Departament Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu

Dyrektor Finansowy / Dyrektor Finansowa – branża górnicza

Opis stanowiska i zakres obowiązków: o dpowiedzialność za kształtowanie i realizację strategii finansowej firmy, z arządzanie przepływami pieniężnymi, cash-flow spółki, prognozowanie, zarządzanie płynnością i optymalizacja kapitału obrotowego , i...

Szef Placówki Bankowej

Jeśli potrafisz: zarządzać Zespołem i realizacja planów sprzedażowych podległej Placówki Bankowej planowanie, organizowanie i nadzorowanie działalności Placówki i Rynku nie są Ci obce dobierać metody i narzędzia podnoszące efektywność sprzedażową,...

Szef Placówki Bankowej

Jeśli potrafisz: zarządzać Zespołem i realizacja planów sprzedażowych podległej Placówki Bankowej planowanie, organizowanie i nadzorowanie działalności Placówki i Rynku nie są Ci obce dobierać metody i narzędzia podnoszące efektywność sprzedażową,...

Pracownik do Działu Zamówień Publicznych

przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami dobra znajomość ustawy prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi wykształcenie wyższe prawnicze lub minimum 6-o miesięczne doświadczenie zawodowe...

Inspektor

Warunki pracy - bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,...