Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie...

Starszy specjalista ds. metody wewnętrznych ratingów

na czas określony Prośba o akcept na maila: kamil.klekot.2@pkobp.pl

Menedżer zespołu restrukturyzacji wierzytelności strategicznych

okres próbny Prośba o akcept na maila: kamil.klekot.2@pkobp.pl

Specjalista/ekspert wyceny ryzyka prawnego

na czas nieokreślony Prośba o wysłanie akceptu na maila: kamil.klekot.2@pkobp.pl

Ekspert ds. ryzyka kredytowego klienta mśp

na czas nieokreślony Departament Ryzyka Kredytowego Firm i Przedsiębiorstw

Doradca finansowy

praca ( hybrydowa możliwa)https://phinance.elevato.net/pl/doradca-finansowy-phinance-krakow-radwanskiego,ja,131?source=8Kompleksowa obsługa Klientów w zakresie optymalizacji umów finansowych oraz planowania finansowego 2. Skuteczne rozpoznawanie potrzeb Klienta...

Kontroler Finansowy / Kontrolerka Finansowa

Twoja przyszła rola: bieżąca współpraca z biznesem, polegająca na przedstawianiu aktualnych danych finansowych wraz z odchyleniami do budżetu i prognoz. Wykonywanie kalkulacji, raportowanie i monitorowanie trendów. Bieżące wskazywanie zagrożeń oraz...

Kierownik ds. Polityki Cenowej

Zakres obowiązków: Formułowanie i wdrażanie strategii oraz polityki cenowej celem poprawy rentowności Rozwój narzędzi analitycznych i prognostycznych Analiza pozycji kosztowej i rynkowej jako elementów pozycjonowania Analiza konkurencyjności pod względem...

Kontroler finansowy (k/m)

Zakres obowiązków: udział w procesie budżetowania wyników Bilans, RZiS, CF, w tym budżetowanie skonsolidowane wraz z bieżącym monitorowaniem odchyleń; sporządzanie okresowych analiz i raportów dotyczących realizacji wyników na potrzeby Zarządu,...

Księgowy / Księgowa - Specjalista / Specjalistka ds. Sprawozdawczości Finansowej

Zakres obowiązków: udział w przygotowywaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z harmonogramem i procesem sprawozdawczości w Grupie Spółek sporządzanie i kompletowanie dokumentacji konsolidacyjnej kontakt z audytorami i wsparcie zespołu w...

Księgowy / Księgowa - Specjalista / Specjalistka ds. Sprawozdawczości Finansowej

Zakres obowiązków: udział w przygotowywaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z harmonogramem i procesem sprawozdawczości w Grupie Spółek sporządzanie i kompletowanie dokumentacji konsolidacyjnej kontakt z audytorami i wsparcie...

Księgowy / Księgowa - Specjalista / Specjalistka ds. Sprawozdawczości Finansowej

Zakres obowiązków: udział w przygotowywaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z harmonogramem i procesem sprawozdawczości w Grupie Spółek sporządzanie i kompletowanie dokumentacji konsolidacyjnej kontakt z audytorami i wsparcie...

Księgowy / Księgowa - Specjalista / Specjalistka ds. Sprawozdawczości Finansowej

Zakres obowiązków: udział w przygotowywaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z harmonogramem i procesem sprawozdawczości w Grupie Spółek sporządzanie i kompletowanie dokumentacji konsolidacyjnej kontakt z audytorami i wsparcie zespołu w...

Pracownik ds. analiz biznesowych i raportowania

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: analiza danych i raportowanie wykorzystania środków otrzymanych przez Spółkę, w tym dokapitalizowania i kredytów bankowych, nadzór na obiegiem dokumentów, raportowanie biznesowe i przygotowywanie analiz ad-hoc,...

Główny Specjalista w Departamencie Analiz i Strategii

Główne zadania: Przygotowanie i prowadzenie wybranych ewaluacji za które odpowiada PARP, zgodnie z Planem ewaluacji, w tym: przygotowanie dokumentacji merytorycznej i metodologicznej; nadzorowanie merytoryczne realizowanych badań przez wykonawcę zewnętrznego;...

Statystyk

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca wymagająca użytkowania sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka). Oświetlenie w pomieszczeniu sztuczne i naturalne. Zakres zadań...

Analityk Kredytowy

Analiza zdolności kredytowej klienta indywidualnego, instytucjonalnego i JST, w tym: analiza formalno-prawna wnioskodawcy, analiza ekonomiczno-finansowa, analiza transakcji oraz analiza zabezpieczeń Dokonywanie inspekcji u klientów w fazie przygotowania decyzji...

Główny specjalista

Warunki pracy Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe – dwa razy w roku. Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy Zakres zadań Prowadzi analizy...

Doradca klienta indywidualnego

na czas określony PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Świebodzinie

Pracownik ds. umów i przetargów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: rozwój strategii zakupowej w zakresie branży automatyki, nadzór nad realizacją i rozliczeniem umów centralnych na dostawy materiałów i części zamiennych oraz kluczowych usług utrzymania urządzeń srk, bieżąca...