Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz. Częste...

Starszy inspektor wojewódzki

Warunki pracy Zakreślony, nieprzekraczalny termin na rozliczenie dofinansowanych zadań pod względem finansowym, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, po ich zakończeniu (co dotyczy od kilkudziesięciu do kilkuset zadań). Konieczność bardzo...

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych, realizacja zadań obywa się pod nieustanną presją...

Specjalista

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 Częste wykonywanie obowiązków pod presją czasu Narzędzia pracy: komputer i urządzenia biurowe (fax, kserokopiarka, skaner, niszczarka) Praca przy monitorze ekranowym powyżej...

Kontroler skarbowy

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa, siedząca z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego czasu pracy i innych urządzeń biurowych praca wymagająca częstego kontaktu z audytowanymi...

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:...

Główny specjalista

Warunki pracy Praca w biurze w siedzibie GIJHARS. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie. Warunki pracy: praca biurowa. Praca w budynku częściowo dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (odpowiednia szerokość ciągów...

Doradca klienta indywidualnego

na czas określony PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Sanoku

Doradca klienta indywidualnego

umowa na zastępstwo

Księgowa / Księgowy

prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości i przepisami podatkowymi, przygotowywanie i księgowanie dokumentów księgowych, uzgodnienia i analiza kont księgowych, sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT, CIT),...

Pracownik ds. sprawozdawczości finansowej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: sporządzanie analiz i danych do wewnętrznych i zewnętrznych sprawozdań finansowych, analiza i weryfikacja zapisów księgowych wykorzystywanych do sprawozdań w zakresie zgodności z Polityką rachunkowości Spółki,...

Specjalistka / Specjalista ds. budowania relacji i wsparcia klienta (praca w galerii handlowej)

Dzień dobry... a właściwie cześć! mBank to przede wszystkim ludzie. Łączy nas współpraca, otwartość na zmiany i innowacyjność. Dołączając do nas będziesz mieć pracę, w której wiele się nauczysz, a dodatkowo czeka na Ciebie wiele wyzwań. Taką, w...

Specjalista / Specjalistka ds. Danych, Analiz i Raportowania

Przygotowywanie baz do obsługi w CRM Nadzór nad integralnością i poprawnością danych w CRM poprzez narzędzia analizy danych oraz wdrażanie procedur dla użytkowników Utrzymywanie i rozwój środowiska raportowego Opracowywanie analiz ukierunkowanych na...

Główny Specjalista / Główna Specjalistka w Wydziale Sprawozdawczości Finansowej

Na tym stanowisku odpowiedzialny/a będziesz za: współudział w sporządzaniu miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych współudział w sporządzaniu rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy PKP współudział w...

Specjalista ds. Projektów w Zespole ds. Modernizacji Majątku

Liczba etatów: 2 (pełny etat) Okres zatrudnienia: od 01.09.2023 W zakresie realizacji projektów: realizacja zadań administracyjnych w projektu, obsługa osób zaangażowanych w realizację projektu, prowadzenie rozliczeń finansowych i sprawozdawczości projektu,...

Analityk ds. analiz kredytowych

Departament Analiz Kredytowych Firm i Przedsiębiorstw

Doradca klienta ds. kredytów frankowych

Twoje zadania: aktywne pozyskiwanie klientów indywidualnych obsługa potencjalnych klientów zainteresowanych ofertą sprzedaż bezpośrednia w modelu stacjonarnym lub zdalnie obsługa posprzedażowa Klientów Jeśli dołączysz do nas otrzymasz: wynagrodzenie...

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją. Częste reprezentowanie urzędu na...

Specjalista ds. Finansowych

Zadania dekretacja i księgowanie faktur w systemie finansowo - księgowym kontrola i weryfikacja dokumentacji księgowej pod względem zgodności z podpisanymi umowami oraz dokumentami ilościowymi, wprowadzanie dokumentów WZ wystawianie faktur sprzedażowych oraz...

Starszy kontroler skarbowy

Warunki pracy Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych Zagrożenie korupcją Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie Bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów Zakres zadań Prowadzi...