Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Menedżer ds. Klienta Indywidualnego

Jakie będą Twoje zadania: budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z Klientami, sprzedaż produktów i usług bankowych, aktywne działania ukierunkowane na pozyskiwanie Klientów, kompleksowa obsługa Klientów zgodnie ze standardami jakości Alior Banku....

Benefit Policy Analyst with Spanish

In your first three months: You`ll learn how we provide specific requirements for clients and what their needs are You`ll get to know our team of benefits experts in different countries and specialists who will share their know-how with you You`ll learn how to use...

Pracownik ds. wdrażania projektów unijnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów wraz z kompletem załączników do przekazania do właściwej instytucji, sporządzanie umów o dofinansowanie i aneksów do umów o dofinansowanie dla właściwych...

Pracownik ds. zarządzania finansowego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: opracowywanie harmonogramów wydatków dla projektów realizowanych w ramach poszczególnych programów operacyjnych, z uwzględnieniem dostępnych źródeł finansowania dla projektu, określanie struktury finansowania...

Specjalista

Warunki pracy - bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,...

Specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich, bardzo ograniczona możliwość poruszania się na...

Starszy kontroler skarbowy

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego z obsługą moniorów ekranowych. Zakres zadań Prowadzi postępowania podatkowe w celu...

Młodszy specjalista

Warunki pracy Czynniki uciążliwe: nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie...

Młodszy specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do...

Starszy statystyk

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca administracyjno-biurowa na stanowisku wyposażonym w komputer i monitor ekranowy; lekka, z przewagą wysiłku umysłowego, siedząca, samodzielna, wymagająca...

Starszy statystyk

Warunki pracy Praca biurowa Użytkowanie sprzętu biurowego Praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie Kontakty zewnętrzne z gospodarstwami domowymi/placówkami handlowymi w celu kontroli danych zebranych przez ankieterów statystycznych Budynek Oddziału w...

Starszy statystyk

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca administracyjno-biurowa na stanowisku wyposażonym w komputer i monitor ekranowy; lekka, z przewagą wysiłku umysłowego, siedząca, samodzielna, wymagająca...

Analityk ds. kontrolingu i raportowania

Osoba zajmująca to stanowisko odpowiedzialna będzie za:Przygotowywanie terminowych i dokładnych sprawozdań finansowych US GAAP, rachunku zysków i strat, bilansu oraz wspieranie comiesięcznego składania sprawozdań finansowych HFM dla wyznaczonych jednostek...

Młodzy analityk finansowy ds. sprzedaży

Osoba zajmująca to stanowisko odpowiedzialna będzie za: Przeprowadzanie miesięcznych czynności zamykających związanych ze zmianą OOH dla francuskiej BU Przygotowanie plików wejściowych szablonu PAX, ręczne korekty wielokrotnych stawek dyskontowych w...

Doradca klienta indywidualnego

na czas określony

Analityk it w zespole wsparcia rozliczeń

na czas określony

Referent

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Monitoringu i Pomocy Technicznej Liczba stanowisk: 1 Wymiar etatu: 1/1 Główne obowiązki wykonywane na stanowisku: Weryfikacja i poświadczanie wydatków w tym przygotowanie deklaracji wydatków i przekazywanie ich do IZ dla...

Collections Junior Analyst with Italian

What you will do: Collect due receivables according to procedures. Influence customers, negotiating and building business relationships. Cooperate with internal departments (finance and sales teams). Handle emails & outgoing phone calls (external customers and...

Młodszy Specjalista ds. Rozliczeń

Twój zakres obowiązków: Weryfikacja poprawności otrzymanych faktur oraz specyfikacji do faktur Weryfikacja poprawności wyceny Weryfikacja marżowości oraz rentowności Rozpatrywanie oraz wydawanie decyzji do reklamacji finansowych. Uzgadnianie sald...

Starszy kontroler skarbowy

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno - biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu...